Českomoravská Projektová VI

Českomoravská Projektová VI a.s. je společností poskytující financování spřízněným realitním společnostem v rámci skupiny ČMN, které investují do nemovitostí určených k dlouhodobé držbě a pronájmu.

Obchodní údaje

Českomoravská Projektová VI a.s.
Václavské náměstí 62
110 00 Praha
IČ: 191 96 750
Bankovní spojení: 317112203/0300

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28042.

Propagační sdělení

Dokumenty a informace uvedené níže je možné považovat za propagační sdělení v podobě veřejné nabídky dluhopisů. Základní prospekt a jednotlivé konečné podmínky relevantní pro nabízené dluhopisy byly uveřejněny a jsou dostupné níže. Schválení základního prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou na jeho základě nabízeny. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli základní prospekt, příslušné konečné podmínky a další relevantní dostupné informace, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů. Investice do dluhopisů je vysoce riziková a případný investor do dluhopisů riskuje ztrátu části nebo celé své investice. Jakékoli investiční rozhodnutí je pouze na zvážení investora a je pouze na investorovi, aby posoudil rizika a přínosy takového rozhodnutí pro svoji osobu. Všem potenciálním investorům se proto doporučuje, aby svou investici před jejím učiněním konzultovali se svými finančními, daňovými a/nebo jinými odbornými poradci.

Pro investory

Mezitímní účetní závěrka Emitenta, společnosti Českomoravská Projektová VI a.s., za obodobí od 28.3.2023 do 31.5.2023 ověřená auditorem a konsolidovaná účetní závěrka Ručitele, společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s., k 31.12.2022 a k 31.12.2021 ověřená auditorem.

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA EMITENTA OVĚŘENÁ AUDITOREM
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA RUČITELE OVĚŘENÁ AUDITOREM A VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA RUČITELE OVĚŘENÁ AUDITOREM A VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021


Dne 21.07.2023 vydala ČNB Rozhodnutí pod č. j.: 2023/093891/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2023/00063/CNB/572, kterým schválila společnosti Českomoravská Projektová VI a.s. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2023, s dobou trvání 10 let a nejvyšším objemem nesplacených dluhopisů 5 000 000 000 Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2023. Rozhodnutí ČNB, základní prospekt společnosti Českomoravská Projektová VI a.s. a ručitelské prohlášení společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s., naleznete ke stažení zde:

ROZHODNUTÍ ČNB
ZÁKLADNÍ PROSPEKT
RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ ČESKOMORAVSKÉ NEMOVITOSTNÍ


Dne 24.7.2023 bylo vyhotoveno pět samostatných Konečných podmínek, jejichž součástí jsou kromě podmínek nabídky také doplňky dluhopisového programu blíže specifikující dluhopisy pěti jednotlivých emisí dluhopisů. Konečné podmínky jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP VI - I 7,00/26 – KONEČNÉ PODMÍNKY PRVNÍ EMISE
DLUHOPIS ČMP VI - II 7,00/28 – KONEČNÉ PODMÍNKY DRUHÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP VI - III 7,50/30 – KONEČNÉ PODMÍNKY TŘETÍ EMISE
DLUHOPIS ČMP VI - IV 7,00/28 – KONEČNÉ PODMÍNKY ČTVRTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP VI - V 7,50/30 – KONEČNÉ PODMÍNKY PÁTÉ EMISE


Dne 16.8.2023 bylo vyhotoveno pět samostatných Konečných podmínek, jejichž součástí jsou kromě podmínek nabídky také doplňky dluhopisového programu blíže specifikující dluhopisy pěti jednotlivých emisí dluhopisů. Konečné podmínky jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP VI - VI 7,00/27 – KONEČNÉ PODMÍNKY ŠESTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP VI - VII 7,00/28 – KONEČNÉ PODMÍNKY SEDMÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP VI - VIII 7,50/30 – KONEČNÉ PODMÍNKY OSMÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP VI - IX 7,00/28 – KONEČNÉ PODMÍNKY DEVÁTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP VI - X 7,50/30 – KONEČNÉ PODMÍNKY DESÁTÉ EMISE


Upozornění na podvodné telefonáty

V poslední době jsme zaznamenali zvýšené množství podvodných telefonátů, jejichž cílem je vylákání citlivých osobních a platebních údajů. Cizí osoba se vydává za zaměstnance banky, úřadu nebo známých společností jako je např. Microsoft, aby přesvědčila k vyzrazení citlivých informací.

Doporučujeme věnovat podobným telefonátům zvýšenou pozornost a nedávat neověřeným volajícím jakékoliv osobní, citlivé či bezpečnostní údaje například z platební karty a online bankovnictví.